Pogrzeb świecki z udziałem Mistrza Ceremonii

Pogrzeb świecki jest coraz częstszą formą uroczystości pogrzebowych. Zamiast księdza, jest ona prowadzona przez Mistrza Ceremonii. Nie odbywa się msza święta a symbole religijne są nieobecne.

Mistrz Ceremonii kontaktuje się z najbliższą Rodziną Zmarłego i omawia mowę pogrzebową, która
będzie przez niego wygłoszona podczas uroczystości pogrzebowej.

Ceremonia świecka prowadzona jest w domu przedpogrzebowym z udziałem urny lub trumny.

Podczas tej uroczystości, Mistrz Ceremonii opowiada o Zmarłym wg wcześniej  ustalonych  wskazówek najbliższej Rodziny. Uzupełnieniem może być wygłoszenie przez członków jego Rodziny i przyjaciół mów pożegnalnych.

Podczas ceremonii w tle puszczana jest spokojna, łagodna muzyka bądź utwór, z którym Zmarły był szczególnie związany.

Po uroczystości trumna lub urna przewożona jest na cmentarz, gdzie Mistrz Ceremonii ostatni raz żegna chowaną osobę.