Pogrzeb świecki z udziałem Mistrza Ceremonii

Pogrzeb świecki jest coraz częstszą formą uroczystości pogrzebowych. Zamiast księdza, jest ona prowadzona przez Mistrza Ceremonii. Nie odbywa się msza święta, zaś symbole religijne są nieobecne.

Mistrz Ceremonii kontaktuje się z najbliższą Rodziną Zmarłego i omawia mowę pogrzebową, która
będzie przez niego wygłoszona.

Ceremonia świecka prowadzona jest w domu przedpogrzebowym z udziałem urny lub trumny.

Podczas tej uroczystości, Mistrz Ceremonii opowiada o Zmarłym wg wcześniej  ustalonych  wskazówek najbliższej Rodziny. Uzupełnieniem może być wygłoszenie przez członków jego Rodziny i przyjaciół mów pożegnalnych.

Podczas ceremonii w tle puszczana jest spokojna, łagodna muzyka bądź utwór, z którym Zmarły był szczególnie związany.

Po uroczystości trumna lub urna przewożona jest na cmentarz, gdzie Mistrz Ceremonii ostatni raz żegna chowaną osobę.