Zasiłek pogrzebowy to jedna z wielu form pomocy finansowej, jaką ZUS oferuje swoim ubezpieczonym. Jest to wsparcie, które pozwala na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem pogrzebu osoby bliskiej. W Polsce zasiłek ten przysługuje zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże wiele osób nadal nie jest w pełni świadomych swoich praw i warunków, jakie muszą spełnić, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy od ZUS-u. W tym artykule postaramy się przybliżyć Państwu kwestię zasiłku pogrzebowego, jego zasad i wymagań, tak abyście mieli pełną wiedzę na ten temat i mogli skorzystać z pomocy w trudnych momentach.

 

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy od ZUS?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy ZUS, należy spełnić określone warunki i złożyć odpowiednie dokumenty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady i wymagania dotyczące zasiłku pogrzebowego:

  1. Osoba zmarła musiała być ubezpieczona w ZUS-ie – Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w ZUS-ie. Oznacza to, że osoba zmarła musiała być przed śmiercią zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, albo posiadać status samozatrudnionego.
  2. Wnioskodawca musi być związany z osobą zmarłą – Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która ponosi koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem pogrzebu osoby zmarłej. Może to być małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, czyli osoby bliskie zmarłemu.
  3. Złożenie wniosku – W celu uzyskania zasiłku pogrzebowego, należy złożyć w ZUS-ie odpowiedni wniosek. Można to zrobić osobiście, przez internet lub pocztą.
  4. Koszty, które pokrywa zasiłek – Zasiłek pogrzebowy może zostać przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem pogrzebu osoby zmarłej, takie jak: trumna, koszty pogrzebu, koszty kremacji, opłaty za usługi pogrzebowe, itp.

Warto pamiętać, że w celu otrzymania zasiłku pogrzebowego konieczne jest złożenie właściwych dokumentów oraz spełnienie określonych wymagań. Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto skontaktować się z ZUS-em lub poradzić się specjalisty.

 

Zasiłek pogrzebowy ZUS w 2023 roku – ile wynosi?

Wysokość zasiłku pogrzebowego z ZUS w 2023 roku wynosi:

  • 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu dla członka rodziny,
  •  do 4000 zł wypłacane osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego.

Zasiłek pogrzebowy ZUS to ważna, choć w praktyce dość skromna forma wsparcia dla osób, które muszą zmierzyć się z trudnymi wydatkami związanymi z organizacją i przeprowadzeniem pogrzebu bliskiej osoby. Dlatego też, w przypadku śmierci ubezpieczonego w ZUS-ie, warto wiedzieć, jakie są zasady i wymagania dotyczące otrzymania zasiłku pogrzebowego, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne środki finansowe i przejść przez ten trudny okres. Jeśli miałbyś z tym problem – skontaktuj się z nami: pomożemy!

Mimo że informacje na temat wysokości zasiłku pogrzebowego w 2023 roku nie są jeszcze dostępne, warto śledzić informacje na stronach ZUS oraz innych instytucji zajmujących się tą problematyką, aby na bieżąco informować się o aktualnych przepisach. Jednakże, niezależnie od wysokości świadczenia, zasiłek pogrzebowy ZUS może okazać się nieocenionym wsparciem w trudnych chwilach po stracie bliskiej osoby.

Informacje o zasiłku pogrzebowym ZUS na oficjalnej stronie ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-pogrzebowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *