Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie prawnej lub fizycznej, która decyduje się na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem Zmarłego. Najczęściej są to członkowie Rodziny – dzieci, rodzeństwo lub wnuki, jednak ważną informacją jest fakt, że możliwość opłacenia uroczystości przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi czy też osobie prawnej kościoła. Aktualnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4.000 złotych.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy do ZUS złożyć dokumenty, takie jak wniosek o wypłatę zasiłku, akt zgonu, rachunki poniesionych kosztów pogrzebu, skrócone odpisy aktów stanu cywilnego, a także legitymację emeryta – rencisty. Wszystkie te dokumenty powinny zostać złożone w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której pokryte zostały koszty pochówku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *