Kalla Warszawa

kalla warszawa

Cmentarz Wojskowy na Powązkach – wszystko o Powązkach Wojskowych

Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie to miejsce o głębokiej i wielowarstwowej historii, będące świadkiem nie tylko narodowych tragedii, ale i heroizmu. Jego początki sięgają początku XX wieku, co czyni go nie tylko miejscem spoczynku, ale również żywą lekcją historii Polski. Ten artykuł ma na celu dostarczenie czytelnikom wszechstronnego i dogłębnego spojrzenia na Cmentarz Wojskowy, uwzględniając jego historyczne znaczenie, osobistości tam pochowane, a także architekturę i sztukę, które stanowią integralną część tego miejsca pamięci narodowej. Przez lata cmentarz stał się nie tylko miejscem pochówku wielu wybitnych postaci, ale również symbolem narodowej pamięci i szacunku dla tych, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Polski. Oto prawdopodobnie wszystko, co chciałeś wiedzieć o Powązkach Wojskowych.

 

Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Cmentarz Wojskowy na Powązkach – Warszawa (źródło: Wikipedia)

Historia Cmentarza Wojskowego na Powązkach

Historia Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie jest fascynującym świadectwem polskiej historii, szczególnie w kontekście konfliktów militarnych i walk o niepodległość.

Założony w 1912 roku, Cmentarz Wojskowy na Powązkach początkowo służył jako miejsce pochówku dla żołnierzy zmarłych w szpitalach warszawskich podczas I wojny światowej. W miarę rozwoju wydarzeń historycznych, jego znaczenie rosło, stając się miejscem spoczynku dla wielu bohaterów narodowych, żołnierzy i ofiar różnych konfliktów.

W okresie międzywojennym na cmentarzu chowano żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, a także uczestników innych ważnych wydarzeń historycznych tego okresu. Znajdują się tu także groby ofiar zbrodni katyńskiej z 1940 roku, co czyni cmentarz szczególnym miejscem pamięci o zbrodniach II wojny światowej.

Podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku cmentarz stał się miejscem spoczynku dla wielu żołnierzy, często ofiar bombardowań. Po kapitulacji miasta, ciała poległych żołnierzy przeniesiono na cmentarz z miejskich placów i skwerów.

Okres II wojny światowej przyniósł kolejne pochówki, w tym żołnierzy Armii Krajowej i uczestników powstania warszawskiego. Cmentarz stał się także miejscem pochówku wielu znanych postaci polskiego życia publicznego, wojskowych oraz osób cywilnych, których życie i działalność były ściśle związane z historią Polski.

W 1941 roku niemieckie władze okupacyjne przejęły część terenu cmentarza, aby tam grzebać żołnierzy niemieckich, co doprowadziło do powstania tzw. cmentarza Bohaterów. W tym czasie Polacy chowali tam również, często pod fałszywymi nazwiskami, członków ruchu oporu oraz jeńców radzieckich.

Po wojnie, w latach 1945-1947, przeniesiono na cmentarz ciała powstańców i osób cywilnych zmarłych w czasie powstania warszawskiego. 1 sierpnia 1946 roku odsłonięto tam pomnik Gloria Victis, upamiętniający te wydarzenia.

W 1946 roku administrację cmentarza przejęły władze wojskowe, co umożliwiło jego konserwację i uporządkowanie. W latach 50. powstała Aleja Zasłużonych, która stała się miejscem pochówku znanych postaci narodowych. Gdy zabrakło miejsca, aleję przedłużono dwoma innymi alejami.

W 1964 roku Cmentarz Wojskowy został połączony z cmentarzem komunalnym, zmieniając nazwę na Cmentarz Komunalny-Powązki. W latach 60. dokonano istotnych zmian, wznosząc Dom Przedpogrzebowy oraz przebudowując kwatery wojenne.

 

Najnowsze dzieje Cmentarza Wojskowego na Powązkach

W 1990 roku, z powodu budowy nowej części alei Prymasa Tysiąclecia, dokonano ekshumacji szczątków 2566 żołnierzy niemieckich z Cmentarza Wojskowego. Ci żołnierze, którzy zginęli w szpitalach warszawskich z powodu ran odniesionych na froncie wschodnim oraz podczas powstania warszawskiego, zostali przeniesieni na cmentarz wojenny znajdujący się w okolicach wsi Joachimów-Mogiły.

Osiem lat później, w 1998 roku, Rada Warszawy postanowiła przywrócić pierwotną nazwę cmentarza – „Cmentarz Wojskowy„, którą nosił przed rokiem 1964.

Na tym cmentarzu znajdują się także miejsca pochówku osób, które zmarły w wyniku wypadków lotniczych w latach 1980, 1987 i 2010. W 2018 roku został tutaj odsłonięty monument honorujący Polskich Lotników.

Chociaż cmentarz pierwotnie przeznaczony był dla wybitnych postaci, to jednak dopuszcza się również pochówki w ramach grobów rodzinnych. Ceremonie pogrzebowe odbywają się tutaj stosunkowo często – organizowane przez różne Zakłady Pogrzebowe w Warszawie, przy czym wielu z pochowanych żołnierzy, którzy dożyli czasów wojennych, otrzymuje honorową asystę wojskową ze strony Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

 

Plan Cmentarza Wojskowego na Powązkach

Plan Powazek Wojskowych
Plan Powązek Wojskowych – kliknij w zdjęcie, aby je powiększyć (źródło: Wikipedia)

 

Najważniejsze kwatery Powązek Wojskowych

Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, znany również jako Powązki Wojskowe, obejmuje wiele ważnych i historycznie znaczących kwater. Oto niektóre z najważniejszych:

Kwatera Żołnierzy Września 1939

To miejsce pochówku żołnierzy polskich, którzy polegli w pierwszych dniach II wojny światowej podczas obrony Warszawy.

Kwatera Powstańców Warszawskich

Tutaj spoczywają bohaterowie Powstania Warszawskiego z 1944 roku, w tym wielu żołnierzy Armii Krajowej.

Kwatera Katyńska (Dolina Katyńska)

Kwatera ta upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 roku, gdzie z rąk NKWD zamordowano tysiące polskich oficerów.

Kwatera Lotników

Miejsce spoczynku polskich lotników, którzy służyli i polegli podczas II wojny światowej.

Aleja Zasłużonych

W tej części cmentarza pochowano wielu wybitnych Polaków, w tym żołnierzy, artystów, naukowców i działaczy społecznych.

Kwatera Żołnierzy i Ofiar Represji Komunistycznych

Poświęcona pamięci tych, którzy stracili życie lub cierpieli z powodu komunistycznego reżimu w Polsce.

Kwatera Weteranów Powstania Styczniowego

Zawiera groby uczestników powstania styczniowego z 1863 roku.

Kwatera „na Łączce”

Miejsce, gdzie pochowano ofiary terroru komunistycznego, ekshumowane z nieoznakowanych grobów.

Groby Znanych Postaci

Wiele znanych osobistości polskiej historii i kultury jest pochowanych na cmentarzu, w tym pisarze, artyści, naukowcy i politycy.

Te kwatery i groby są nie tylko miejscem spoczynku, ale także ważnymi symbolami narodowej pamięci, odzwierciedlającymi różnorodne aspekty polskiej historii.

 

Powazki Wojskowe Kwatera Katynska
Powązki Wojskowe – Kwatera Katyńska – Źródło: Wikipedia

 

Powązki Wojskowe dzisiaj

Cmentarz Wojskowy na ulicy Powązkowskiej 43/45 w Warszawie, często mylony ze znacznie starszym Cmentarzem Powązkowskim położonym przy tej samej ulicy, jednak jest to zupełnie inna nekropolia. Znajduje się on w północno-zachodniej części obszaru znanego ogólnie jako Powązki, na terenie warszawskiej dzielnicy Żoliborz.

Cmentarz ma kluczowe położenie – od strony południowej sąsiaduje z zielonym obszarem zwanym Laskiem na Kole, od zachodu ogranicza go aleja Armii Krajowej, natomiast od północy jego granice wyznacza ulica Powązkowska.

Zajmując powierzchnię 24,3 hektara, cmentarz jest stosunkowo dużym obszarem pochówku w mieście. Jego lokalizacja i bliskość do innych znaczących miejsc pamięci w Warszawie nadają mu szczególne znaczenie, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie nadal odbywają się pochówki i nie są to tylko pogrzeby wojskowe. Jednak obecnie zarezerwowany jest on głównie dla osób o szczególnych zasługach dla kraju, takich jak weterani, żołnierze, znaczące postacie publiczne, a także osoby zasłużone dla historii i kultury Polski. Pochówki te są często dokonywane w specjalnie wyznaczonych miejscach, takich jak Aleja Zasłużonych. Decyzja o pochówku na Cmentarzu Wojskowym jest zazwyczaj podejmowana na podstawie określonych kryteriów i może wymagać szczególnych zezwoleń.

Na Cmentarzu Wojskowym pochówek Zmarłych odbywa się:

 • w grobach tradycyjnych (przeznaczonych do chowania trumien)
 • murowanych rodzinnych – wielomiejscowych,
 • w grobach urnowych murowanych rodzinnych,
 • w kolumbariach (niszach w ścianach urnowych).

W styczniu 2007 r. na Cmentarzu Wojskowym zostały oddane do użytku 2 zespoły kolumbariów, w których nisze udostępniane są na 50 lat.

 

Znane osoby pochowane na Cmentarzu Wojskowym Powązki

Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie jest miejscem spoczynku wielu wybitnych postaci polskiej historii. Oto kilka znanych osób, które zostały tam pochowane:

1. Marszałek Polski Marian Spychalski (1906–1980)

2. Marszałek Polski Michał Rola-Żymierski (1890–1989)

3. Jan Bytnar „Rudy” – członek Szarych Szeregów, znany ze swojej roli w ruchu oporu podczas II wojny światowej.

4. Krzysztof Kamil Baczyński (1921–1944) – poeta, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego

5. Jan Brzechwa (1900–1966) – poeta, satyryk, autor książek dla dzieci

6. Jacek Kaczmarski (1957–2004) – poeta, pieśniarz

7. Jan Rodowicz „Anoda” – harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego.

8. Józef Beck (1894–1944) – polityk, pułkownik

9. gen. bryg. Stanisław Sosabowski (1892–1967) – dowódca Samodzielnej Brygady Spadochronowej

10. Kazimierz Deyna – legendarny polski piłkarz, reprezentant Polski w piłce nożnej.

Te postacie odgrywały kluczowe role w różnych aspektach życia Polski, od polityki i oporu przeciwko totalitaryzmom, po literaturę, sport i działalność społeczną. Ich groby na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach są często miejscami pamięci i hołdu dla ich wkładu w historię Polski. Pełna lista osób pochowanych na Powązkach Wojskowych dostępna jest na tej stronie Wikipedii.

 

Architektura i charakterystyka Cmentarza Wojskowego na Powązkach

Architektura i charakterystyka Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie odzwierciedlają jego znaczenie jako jednego z najważniejszych miejsc pamięci narodowej w Polsce. Oto kilka kluczowych aspektów tej nekropolii:

 1. Projekt i układ: Cmentarz charakteryzuje się regularnym układem, z wyraźnie wyznaczonymi alejami i kwaterami. Jego plan jest przemyślany i uporządkowany, co ułatwia orientację na terenie nekropolii.
 2. Aleja Zasłużonych: Jednym z najbardziej znanych elementów cmentarza jest Aleja Zasłużonych, gdzie pochowano wielu wybitnych Polaków – żołnierzy, artystów, naukowców i działaczy społecznych.
 3. Pomniki i Grobowce: Na cmentarzu znajduje się wiele monumentalnych pomników i grobowców, będących dziełami znanych polskich artystów i architektów. Wśród nich wyróżnia się Pomnik Gloria Victis, poświęcony bohaterom Powstania Warszawskiego z 1944 roku a także jeden z nowszych obiektów: Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 2010 roku.
 4. Kwarter Weteranów Powstania Styczniowego: Kwatera ta, z brązowymi tablicami upamiętniającymi powstańców, jest przykładem symbolicznych grobów.
 5. Różnorodność Stylów: Architektura grobowców na cmentarzu odzwierciedla różnorodność stylów, od klasycyzmu po modernizm, co świadczy o jego bogatej historii.
 6. Zieleń i Przestrzeń: Cmentarz jest bogaty w zieleń, z licznymi drzewami i krzewami, co nadaje mu spokojny i refleksyjny charakter.

 

Powązki Wojskowe – ciekawostki

Oto kilka ciekawostek na temat tej nekropolii:

1. Mylone nekropolie: Mimo, iż Stare Powązki założono o wiele wcześniej niż Powązki Wojskowe, to wiele osób wciąż myli te dwie nekropolie.

2. Symbolika: Cmentarz jest symbolem polskiego patriotyzmu i poświęcenia. Wiele grobów i pomników poświęconych jest bohaterom narodowym, co czyni to miejsce ważnym elementem pamięci narodowej.

3. Unikatowe pomniki i grobowce: Na cmentarzu znajdują się liczne pomniki i grobowce o znaczeniu historycznym i artystycznym, w tym Groby Nieznanego Żołnierza oraz pomniki ku czci żołnierzy poległych w różnych wojnach i powstaniach.

4. Powstanie Warszawskie: Cmentarz ma szczególne znaczenie dla pamięci o Powstaniu Warszawskim. Jest miejscem pochówku wielu powstańców, a także miejsce corocznych uroczystości upamiętniających to wydarzenie.

5. Archiwalne zdjęcia: Zdjęcia i dokumenty związane z Cmentarzem Wojskowym na Powązkach to cenny zbiór dla historyków i badaczy zajmujących się historią Polski, zwłaszcza okresu II wojny światowej. Ciekawy zbiór znajdziecie pod tym linkiem.

6. Edukacja historyczna: Cmentarz służy nie tylko jako miejsce pamięci, ale także jako narzędzie edukacji historycznej, zwłaszcza dla młodych pokoleń Polaków. Wizyty na cmentarzu często są częścią programów nauczania w szkołach.

7. Ochrona i renowacje: Cmentarz jest stale poddawany pracą konserwatorskim i renowacyjnym, aby zachować jego historyczny charakter i zapewnić godne miejsce spoczynku dla pochowanych tam osób.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach jest ważnym miejscem dla polskiej kultury i historii, będącym świadkiem wielu kluczowych momentów w historii kraju.

 

Powązki Wojskowe – dane kontaktowe i dojazd

Kierownik Cmentarza: Krzysztof Ozdarski, tel. 22 277 40 60
Zastępca Kierownika: Marta Polakowska, tel. 22 277 40 61

Kancelaria cmentarza czynna jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.
tel. 22 277-40-00.

Godziny otwarcia Powązek Wojskowych

Cmentarz jest czynny codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 7:00 do godziny 20:00, w pozostałych miesiącach od godziny 8:00 do zmroku.
Zarząd Cmentarzy Komunalnych będzie czynny w godz. 7:30 – 15:30
Kancelarie cmentarzy: Północnego, Wojskowego i Południowego będą czynne w godz. 8:00 – 16:00

Strona www Cmentarza Wojskowego

 

Lokalizacja Powązek Wojskowych i dojazd do cmentarza

 

Sprawdź także pozostałe kompendia wiedzy o Warszawskich Nekropoliach:

Cmentarz Wolski – Warszawa, Wola – historia, dane, ciekawostki

Cmentarz Północny na Wólce Węglowej: Miejsce Pamięci i Historii

Cmentarz na Służewie – wszystko o nowym cmentarzu na Wałbrzyskiej

Cmentarz prawosławny w Warszawie: wszystko o Cmentarzu Prawosławnym na Woli

Cmentarz Wawrzyszewski – wszystko o cmentarzu Wawrzyszewskim na Bielanach

Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie to miejsce o głębokiej i wielowarstwowej historii, będące świadkiem nie tylko narodowych tragedii, ale i heroizmu. Jego początki sięgają początku XX wieku, co czyni go nie tylko miejscem spoczynku, ale również żywą lekcją historii Polski. Ten artykuł ma na celu dostarczenie czytelnikom wszechstronnego i dogłębnego spojrzenia na Cmentarz Wojskowy, uwzględniając jego historyczne znaczenie, osobistości tam pochowane, a także architekturę i sztukę, które stanowią integralną część tego miejsca pamięci narodowej. Przez lata cmentarz stał się nie tylko miejscem pochówku wielu wybitnych postaci, ale również symbolem narodowej pamięci i szacunku dla tych, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Polski. Oto prawdopodobnie wszystko, co chciałeś wiedzieć o Powązkach Wojskowych.

 

Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Cmentarz Wojskowy na Powązkach – Warszawa (źródło: Wikipedia)

Historia Cmentarza Wojskowego na Powązkach

Historia Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie jest fascynującym świadectwem polskiej historii, szczególnie w kontekście konfliktów militarnych i walk o niepodległość.

Założony w 1912 roku, Cmentarz Wojskowy na Powązkach początkowo służył jako miejsce pochówku dla żołnierzy zmarłych w szpitalach warszawskich podczas I wojny światowej. W miarę rozwoju wydarzeń historycznych, jego znaczenie rosło, stając się miejscem spoczynku dla wielu bohaterów narodowych, żołnierzy i ofiar różnych konfliktów.

W okresie międzywojennym na cmentarzu chowano żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, a także uczestników innych ważnych wydarzeń historycznych tego okresu. Znajdują się tu także groby ofiar zbrodni katyńskiej z 1940 roku, co czyni cmentarz szczególnym miejscem pamięci o zbrodniach II wojny światowej.

Podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku cmentarz stał się miejscem spoczynku dla wielu żołnierzy, często ofiar bombardowań. Po kapitulacji miasta, ciała poległych żołnierzy przeniesiono na cmentarz z miejskich placów i skwerów.

Okres II wojny światowej przyniósł kolejne pochówki, w tym żołnierzy Armii Krajowej i uczestników powstania warszawskiego. Cmentarz stał się także miejscem pochówku wielu znanych postaci polskiego życia publicznego, wojskowych oraz osób cywilnych, których życie i działalność były ściśle związane z historią Polski.

W 1941 roku niemieckie władze okupacyjne przejęły część terenu cmentarza, aby tam grzebać żołnierzy niemieckich, co doprowadziło do powstania tzw. cmentarza Bohaterów. W tym czasie Polacy chowali tam również, często pod fałszywymi nazwiskami, członków ruchu oporu oraz jeńców radzieckich.

Po wojnie, w latach 1945-1947, przeniesiono na cmentarz ciała powstańców i osób cywilnych zmarłych w czasie powstania warszawskiego. 1 sierpnia 1946 roku odsłonięto tam pomnik Gloria Victis, upamiętniający te wydarzenia.

W 1946 roku administrację cmentarza przejęły władze wojskowe, co umożliwiło jego konserwację i uporządkowanie. W latach 50. powstała Aleja Zasłużonych, która stała się miejscem pochówku znanych postaci narodowych. Gdy zabrakło miejsca, aleję przedłużono dwoma innymi alejami.

W 1964 roku Cmentarz Wojskowy został połączony z cmentarzem komunalnym, zmieniając nazwę na Cmentarz Komunalny-Powązki. W latach 60. dokonano istotnych zmian, wznosząc Dom Przedpogrzebowy oraz przebudowując kwatery wojenne.

 

Najnowsze dzieje Cmentarza Wojskowego na Powązkach

W 1990 roku, z powodu budowy nowej części alei Prymasa Tysiąclecia, dokonano ekshumacji szczątków 2566 żołnierzy niemieckich z Cmentarza Wojskowego. Ci żołnierze, którzy zginęli w szpitalach warszawskich z powodu ran odniesionych na froncie wschodnim oraz podczas powstania warszawskiego, zostali przeniesieni na cmentarz wojenny znajdujący się w okolicach wsi Joachimów-Mogiły.

Osiem lat później, w 1998 roku, Rada Warszawy postanowiła przywrócić pierwotną nazwę cmentarza – „Cmentarz Wojskowy„, którą nosił przed rokiem 1964.

Na tym cmentarzu znajdują się także miejsca pochówku osób, które zmarły w wyniku wypadków lotniczych w latach 1980, 1987 i 2010. W 2018 roku został tutaj odsłonięty monument honorujący Polskich Lotników.

Chociaż cmentarz pierwotnie przeznaczony był dla wybitnych postaci, to jednak dopuszcza się również pochówki w ramach grobów rodzinnych. Ceremonie pogrzebowe odbywają się tutaj stosunkowo często – organizowane przez różne Zakłady Pogrzebowe w Warszawie, przy czym wielu z pochowanych żołnierzy, którzy dożyli czasów wojennych, otrzymuje honorową asystę wojskową ze strony Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

 

Plan Cmentarza Wojskowego na Powązkach

Plan Powazek Wojskowych
Plan Powązek Wojskowych – kliknij w zdjęcie, aby je powiększyć (źródło: Wikipedia)

 

Najważniejsze kwatery Powązek Wojskowych

Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, znany również jako Powązki Wojskowe, obejmuje wiele ważnych i historycznie znaczących kwater. Oto niektóre z najważniejszych:

Kwatera Żołnierzy Września 1939

To miejsce pochówku żołnierzy polskich, którzy polegli w pierwszych dniach II wojny światowej podczas obrony Warszawy.

Kwatera Powstańców Warszawskich

Tutaj spoczywają bohaterowie Powstania Warszawskiego z 1944 roku, w tym wielu żołnierzy Armii Krajowej.

Kwatera Katyńska (Dolina Katyńska)

Kwatera ta upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 roku, gdzie z rąk NKWD zamordowano tysiące polskich oficerów.

Kwatera Lotników

Miejsce spoczynku polskich lotników, którzy służyli i polegli podczas II wojny światowej.

Aleja Zasłużonych

W tej części cmentarza pochowano wielu wybitnych Polaków, w tym żołnierzy, artystów, naukowców i działaczy społecznych.

Kwatera Żołnierzy i Ofiar Represji Komunistycznych

Poświęcona pamięci tych, którzy stracili życie lub cierpieli z powodu komunistycznego reżimu w Polsce.

Kwatera Weteranów Powstania Styczniowego

Zawiera groby uczestników powstania styczniowego z 1863 roku.

Kwatera „na Łączce”

Miejsce, gdzie pochowano ofiary terroru komunistycznego, ekshumowane z nieoznakowanych grobów.

Groby Znanych Postaci

Wiele znanych osobistości polskiej historii i kultury jest pochowanych na cmentarzu, w tym pisarze, artyści, naukowcy i politycy.

Te kwatery i groby są nie tylko miejscem spoczynku, ale także ważnymi symbolami narodowej pamięci, odzwierciedlającymi różnorodne aspekty polskiej historii.

 

Powazki Wojskowe Kwatera Katynska
Powązki Wojskowe – Kwatera Katyńska – Źródło: Wikipedia

 

Powązki Wojskowe dzisiaj

Cmentarz Wojskowy na ulicy Powązkowskiej 43/45 w Warszawie, często mylony ze znacznie starszym Cmentarzem Powązkowskim położonym przy tej samej ulicy, jednak jest to zupełnie inna nekropolia. Znajduje się on w północno-zachodniej części obszaru znanego ogólnie jako Powązki, na terenie warszawskiej dzielnicy Żoliborz.

Cmentarz ma kluczowe położenie – od strony południowej sąsiaduje z zielonym obszarem zwanym Laskiem na Kole, od zachodu ogranicza go aleja Armii Krajowej, natomiast od północy jego granice wyznacza ulica Powązkowska.

Zajmując powierzchnię 24,3 hektara, cmentarz jest stosunkowo dużym obszarem pochówku w mieście. Jego lokalizacja i bliskość do innych znaczących miejsc pamięci w Warszawie nadają mu szczególne znaczenie, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie nadal odbywają się pochówki i nie są to tylko pogrzeby wojskowe. Jednak obecnie zarezerwowany jest on głównie dla osób o szczególnych zasługach dla kraju, takich jak weterani, żołnierze, znaczące postacie publiczne, a także osoby zasłużone dla historii i kultury Polski. Pochówki te są często dokonywane w specjalnie wyznaczonych miejscach, takich jak Aleja Zasłużonych. Decyzja o pochówku na Cmentarzu Wojskowym jest zazwyczaj podejmowana na podstawie określonych kryteriów i może wymagać szczególnych zezwoleń.

Na Cmentarzu Wojskowym pochówek Zmarłych odbywa się:

 • w grobach tradycyjnych (przeznaczonych do chowania trumien)
 • murowanych rodzinnych – wielomiejscowych,
 • w grobach urnowych murowanych rodzinnych,
 • w kolumbariach (niszach w ścianach urnowych).

W styczniu 2007 r. na Cmentarzu Wojskowym zostały oddane do użytku 2 zespoły kolumbariów, w których nisze udostępniane są na 50 lat.

 

Znane osoby pochowane na Cmentarzu Wojskowym Powązki

Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie jest miejscem spoczynku wielu wybitnych postaci polskiej historii. Oto kilka znanych osób, które zostały tam pochowane:

1. Marszałek Polski Marian Spychalski (1906–1980)

2. Marszałek Polski Michał Rola-Żymierski (1890–1989)

3. Jan Bytnar „Rudy” – członek Szarych Szeregów, znany ze swojej roli w ruchu oporu podczas II wojny światowej.

4. Krzysztof Kamil Baczyński (1921–1944) – poeta, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego

5. Jan Brzechwa (1900–1966) – poeta, satyryk, autor książek dla dzieci

6. Jacek Kaczmarski (1957–2004) – poeta, pieśniarz

7. Jan Rodowicz „Anoda” – harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego.

8. Józef Beck (1894–1944) – polityk, pułkownik

9. gen. bryg. Stanisław Sosabowski (1892–1967) – dowódca Samodzielnej Brygady Spadochronowej

10. Kazimierz Deyna – legendarny polski piłkarz, reprezentant Polski w piłce nożnej.

Te postacie odgrywały kluczowe role w różnych aspektach życia Polski, od polityki i oporu przeciwko totalitaryzmom, po literaturę, sport i działalność społeczną. Ich groby na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach są często miejscami pamięci i hołdu dla ich wkładu w historię Polski. Pełna lista osób pochowanych na Powązkach Wojskowych dostępna jest na tej stronie Wikipedii.

 

Architektura i charakterystyka Cmentarza Wojskowego na Powązkach

Architektura i charakterystyka Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie odzwierciedlają jego znaczenie jako jednego z najważniejszych miejsc pamięci narodowej w Polsce. Oto kilka kluczowych aspektów tej nekropolii:

 1. Projekt i układ: Cmentarz charakteryzuje się regularnym układem, z wyraźnie wyznaczonymi alejami i kwaterami. Jego plan jest przemyślany i uporządkowany, co ułatwia orientację na terenie nekropolii.
 2. Aleja Zasłużonych: Jednym z najbardziej znanych elementów cmentarza jest Aleja Zasłużonych, gdzie pochowano wielu wybitnych Polaków – żołnierzy, artystów, naukowców i działaczy społecznych.
 3. Pomniki i Grobowce: Na cmentarzu znajduje się wiele monumentalnych pomników i grobowców, będących dziełami znanych polskich artystów i architektów. Wśród nich wyróżnia się Pomnik Gloria Victis, poświęcony bohaterom Powstania Warszawskiego z 1944 roku a także jeden z nowszych obiektów: Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 2010 roku.
 4. Kwarter Weteranów Powstania Styczniowego: Kwatera ta, z brązowymi tablicami upamiętniającymi powstańców, jest przykładem symbolicznych grobów.
 5. Różnorodność Stylów: Architektura grobowców na cmentarzu odzwierciedla różnorodność stylów, od klasycyzmu po modernizm, co świadczy o jego bogatej historii.
 6. Zieleń i Przestrzeń: Cmentarz jest bogaty w zieleń, z licznymi drzewami i krzewami, co nadaje mu spokojny i refleksyjny charakter.

 

Powązki Wojskowe – ciekawostki

Oto kilka ciekawostek na temat tej nekropolii:

1. Mylone nekropolie: Mimo, iż Stare Powązki założono o wiele wcześniej niż Powązki Wojskowe, to wiele osób wciąż myli te dwie nekropolie.

2. Symbolika: Cmentarz jest symbolem polskiego patriotyzmu i poświęcenia. Wiele grobów i pomników poświęconych jest bohaterom narodowym, co czyni to miejsce ważnym elementem pamięci narodowej.

3. Unikatowe pomniki i grobowce: Na cmentarzu znajdują się liczne pomniki i grobowce o znaczeniu historycznym i artystycznym, w tym Groby Nieznanego Żołnierza oraz pomniki ku czci żołnierzy poległych w różnych wojnach i powstaniach.

4. Powstanie Warszawskie: Cmentarz ma szczególne znaczenie dla pamięci o Powstaniu Warszawskim. Jest miejscem pochówku wielu powstańców, a także miejsce corocznych uroczystości upamiętniających to wydarzenie.

5. Archiwalne zdjęcia: Zdjęcia i dokumenty związane z Cmentarzem Wojskowym na Powązkach to cenny zbiór dla historyków i badaczy zajmujących się historią Polski, zwłaszcza okresu II wojny światowej. Ciekawy zbiór znajdziecie pod tym linkiem.

6. Edukacja historyczna: Cmentarz służy nie tylko jako miejsce pamięci, ale także jako narzędzie edukacji historycznej, zwłaszcza dla młodych pokoleń Polaków. Wizyty na cmentarzu często są częścią programów nauczania w szkołach.

7. Ochrona i renowacje: Cmentarz jest stale poddawany pracą konserwatorskim i renowacyjnym, aby zachować jego historyczny charakter i zapewnić godne miejsce spoczynku dla pochowanych tam osób.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach jest ważnym miejscem dla polskiej kultury i historii, będącym świadkiem wielu kluczowych momentów w historii kraju.

 

Powązki Wojskowe – dane kontaktowe i dojazd

Kierownik Cmentarza: Krzysztof Ozdarski, tel. 22 277 40 60
Zastępca Kierownika: Marta Polakowska, tel. 22 277 40 61

Kancelaria cmentarza czynna jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.
tel. 22 277-40-00.

Godziny otwarcia Powązek Wojskowych

Cmentarz jest czynny codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 7:00 do godziny 20:00, w pozostałych miesiącach od godziny 8:00 do zmroku.
Zarząd Cmentarzy Komunalnych będzie czynny w godz. 7:30 – 15:30
Kancelarie cmentarzy: Północnego, Wojskowego i Południowego będą czynne w godz. 8:00 – 16:00

Strona www Cmentarza Wojskowego

 

Lokalizacja Powązek Wojskowych i dojazd do cmentarza

 

Sprawdź także pozostałe kompendia wiedzy o Warszawskich Nekropoliach:

Cmentarz Wolski – Warszawa, Wola – historia, dane, ciekawostki

Cmentarz Północny na Wólce Węglowej: Miejsce Pamięci i Historii

Cmentarz na Służewie – wszystko o nowym cmentarzu na Wałbrzyskiej

Cmentarz prawosławny w Warszawie: wszystko o Cmentarzu Prawosławnym na Woli

Cmentarz Wawrzyszewski – wszystko o cmentarzu Wawrzyszewskim na Bielanach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *